Ιδιοκτήτες ταξί – Υποψήφιοι στις Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012

Ιδιοκτήτες ταξί – Υποψήφιοι στις Εκλογές
ΤΟΥΜΠΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου 
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Οικολόγοι Πράσινοι


ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γεωργίου
 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΚΕ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξίου 
 ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΚΕ